به گزارش سوکا ، حضور در این منطقه خوش آب و هوا باعث شده تا بازیکنان و کادر فنی سایپا به خصوص علی دایی تفریحات مختلفی را پشت سر بگذارند.

علی دایی سرمربی نارنجی پوشان سایپا را در حال یک تفریح جالب می بینید.