به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران،‌ بزرگسالانی که سال‌های پیش دوران عشق و عاشقی را سپری می‌کردند، نسبت به جوانان امروز روش‌های متفاوتی برای آشنایی و عشق ورزیدن داشتند. به گونه‌ای که بعضی از این بزرگسالان، عشق‌های امروز را قبول نداشته و معتقد هستند عشق فقط در دوران قدیم مفهوم واقعی داشته است.