به گزارش سوکا از وزارت بهداشت، سید رضا غلامی افزود: بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی به تعداد ۸۲۹ هزار و ۶۲۴ مورد بوده است.

وی تعداد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه ها، هتل ها و مراکز اقامتی را ۲۱۲ هزار و ۲۶۶ مورد عنوان کرد و گفت: تیم های بهداشت محیط همچنین تعداد ۸ هزار و ۶۵۶ مورد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی داشته اند.

غلامی، بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی را به تعداد ۴۳ هزار و ۹۴۳ مورد عنوان کرد و گفت: بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان به تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۶ مورد انجام شده است که تا کنون ۴۷۸ مرکز عرضه قلیان تعطیل شده است.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ساماندهی و برخورد با دستفروشان مواد غذایی حساس دوره گرد را ۱۶ هزار و ۹۵۶ مورد بیان کرد.