به گزارش سوکا، تصویری زیبا و رویایی از منطقه کیاسر در استان مازندران را مشاهده می کنید.