تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودی

تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودی

ستاره های هالیوود هم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پای صتدوق رای رفتند. رای برخی کاملا معلوم بود مانند کیتی پری که طرفدر کلینتون بود اما رای بسیاری از آن ها معلوم نبود که چه کسی است.  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از کش و قوس های زیاد برگزار شد و مردم این کشور برای انتخاب رییس جمهوری جدید به پای صندوق های رای رفتند.

 

ستاره های هالیوود هم از این قاعده مستثنی نیستند.تصاویری از برخی ستاره ها را که به پای صندوق های رای رفته اند، برایتان آورده ایم.

 

ریس ویترسپون
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیتایرا بنکس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیمایلی سایرس

تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیجیمی فاکس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیمدونا
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودینیکول کیدمن و کیث اربن
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودینیکی رید
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیلیدی گاگا
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیاولیویا وایلد و جیسون سودیکیس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیایوانکا ترامپ
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیدونالد ترامپ جونیور
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیهلی بری
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیکامرون دیاز
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیان هتوی

تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیجو جوناس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودینیک جونز
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیتیلور سویفت
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیونسا هاجنز
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودینیل پاتریک هریس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیهیلاری داف
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیجان استیموس
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیکانن اوبراین
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیجولیان هاف
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیکیت هادسون
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیملیسا مک‌کارتی
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیالیسون ویلیامز
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودیجش گد
تصاویر رای دادن به سبک ستاره های هالیوودی