تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشان

تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشان

زمانی که این پدرها و مادرها فرزند خود را به دنیا آوردند شاید فکرش را نمی کردند که فرزند آن ها روزی در ایران ستاره شود. با هم تصاویر ستاره ها را در کنار پدرها و مادرهایشان می بینیم. 

تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانپدر مجتبی میرزاجانپور
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانمادر سپیده خداوردی
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانمادر نیما کرمی
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانپدر علی پهلوان
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانلیندا کیانی و مادرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانبهاره رهنما و پدرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانفریبا نادری و مادرش
تصاویر بازیگران و ستاره ها در کنار پدر و مادرشانکمند امیرسلیمانی عزیز و سپند به همراه پدرشان سعید امیرسلیمانی