به گزارش سوکا از مهر، سردار سعید منتظر المهدی گفت: روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران پیکر مطهر ۵۴ شهید ژاندارمری که در روزگاران پایان جنگ در منطقه زبیدات طی حمله ناجوانمردانه رژیم بعث عراق پس از پذیرفته شدن قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل شدند و تا آخرین نفس و آخرین منزل ایستادند و ابدان مطهرشان آماج تیر و گلوله دشمن قرار گرفت و از خاک و ناموس این مملکت دفاع کردند، بر روی دستان بزرگ مردان و زنانی که از دیار شهادتند و عاشق ولایت، تشییع و به زادگاه شان منتقل می شوند.

سخنگوی ناجا در خاتمه گفت: همچنین مراسم وداع با این شهیدان پنج شنبه شب ساعت ۲۰ همراه با مراسم پرفیض دعای کمیل در دانشگاه علوم انتظامی امین برقرار است.