«محمد خدا بخشی» در گفتگو با سوکا، اظهار داشت: پس از تعطیلات، مجلس با مشارکت نمایندگان در قالب یک فراکسیون در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تمام تلاش خود را در زمینه تحقق پیام مقام معظم رهبری و حمایت از تولید و اشتغالزایی انجام خواهد داد.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر دولت بخش اشتغال را رها کرده و این حوزه متولی بخصوصی در کشور ندارد. وزارت کار هم فعلا روی بحث رفاه تمرکز کرده و توجه کمتری به مقوله اشتغال دارد.

عضو کمیسیون بودجه خانه ملت در پاسخ به این پرسش که دولت در جهت حمایت از تولید داخلی چه تدابیر ارزی می‌تواند اتخاذ کند، گفت: آنطور که ما با دولت در خصوص برنامه ششم توسعه با هم بحث کردیم، دولت درصدد است در سال‌های آتی سیاست شناور بودن قیمت ارز تحت یک رویه مدیریتی را دنبال کند.

وی تصریح کرد: البته دولت باید توجه کند که با شناور شدن و به تعبیری با آزاد شدن قیمت ارز بخش تولید و صادرات حمایت بیشتر شده و آسیب نبیند.

وی در خصوص برنامه‌های آتی کمیسیون بودجه، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مشغول بررسی گزارش تلفیق بودجه‌ای ارایه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس هستیم. این گزارش به تفکیک ماده واحده و تبصرها و نیز به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در حال مطالعه و پیگیری است.

خدابخشی افزود: در بررسی‌های خود به تخلفات دستگاه‌های اجرایی از قانون بودجه کشور خواهیم پرداخت و اینکه بدانیم چرا برخی از احکام و تبصره‌های بودجه توسط دستگاه‌ها عملیاتی نشده است.