داریوش فرضیایی مجری برنامه های کودک در اینستاگرام شخصی خود اینگونه نوشت: چهارده سال پیش وقتی مسابقه زنده تلفنی «عمو پورنگ» راه افتاد؛ یادم میاد با مهربانی و گشاده رویی از من استقبال کردی نه موهایت اینچنین سفید بود نه صورتت اینگونه خسته اما هر چه هست می دانم خیلی زحمت کشیدی و تلاش کردی چون بچه های سرزمینت را دوست داشتی؛ همچون دو فرزند گلت!! سالها گذشت اما هرگز حرف دلت را در سروده های زیبایت نگفتی غافل از اینکه امروز به راحتی می توان آنها را در نگاهت خواند و فهمید «برادر عزیزم آقای زارعان: بابت سالها زحماتی که در عرصه کودک و نوجوان کشیدید از شما سپاسگزارم ؛ خداوند پشت و پناهتان باشد»