به گزارش سوکا ، ههمه منتظر بودند تا واکنش تماشاگران پرسپولیس را در نخستین دیدار دوستانه پرسپولیس پس از بازگشت پر سر و صدای مهدی طارمی ببینید. طارمی هم نگران واکنش تماشاگران پرسپولیس بود اما در دیدار دوستانه با خونه به خونه خیال طارمی راحت شد. طارمی که تازه کار خود را با پرسپولیس آغاز کرده و باید از نظر بدنی خود را به تیم برساند، در مسابقه دیروز سوژه عکاس ها بود و البته از سوی طرفداران به شدت مورد تشویق قرار گرفت.