به گزارش سوکا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد وضعیت ۳۶ ایرانی بازداشت شده در عراق به علت نداشتن ویزا و اینکه آیا پیگیری ها از سوی سفارت انجام شده ،گفت: بله، پی گیری شده است، اما این افراد تخلف کرده اند و مقررات یک کشور را زیر پا گذاشته اند و علیرغم هشدارهای مکرر دوباره بی مجوز وارد حریم یک کشور دیگر شده اند.