به گزارش سوکا به نقل از فارس، یک شرکت بیوتکنولوژی، آدامسی تولید کرده است که با جویدن آن و آزمایش و تحلیل بزاق باقی‌ مانده روی آن می‌توان سرطان را تشخیص داد.

گسترش بیماری دردناکی همچون سرطان موجب شده است تا دانشمندان به فراتر از تجهیزات پزشکی فکر کنند و به دنبال سریع‌ترین راه‌های تشخیص این بیماری باشند؛ فراگیری سرطان در جهان امروز، نتیجه تغییر شیوه زندگی افراد در سراسر دنیاست.

پزشکان باور دارند، تعداد زیادی از مبتلایان بیماری سرطان کودکان زیر ۱۵ سال هستند؛ عامل ایجاد این بیماری در سن کم کودکان، دوره‌های پر مخاطره بارداری، شیوه تغذیه و روند زندگی آنهاست که با عصر فناوری همراه شده است.

این موضوع به‌ این معناست که بدون نیاز به آزمایشگاه‌هایی با تجهیزات بسیار می‌توان تنها به وسیله آدامس از وجود سرطان در بدن فردی با خبر شد.