به گزارش سوکا ورزشی ، در ترکیب رئال مادرید، کیلور ناواس درون دروازه خواهد ایستاد و در خط دفاعی راموس در کنار واران بازی خواهد کرد. مارسلو و کارواخال نیز در خط دفاعی در دو جناح خواهند ایستاد و وظیفه تغذیه بازیکنان میانه میدان را خواهند داشت. در میانه زمین اما کروس کار خیلی سختی در پیش خواهد داشت و باید خیال ایسکو و مودریچ را برای حمله به قلب خط دفاعی اتلتیکومادرید راحت کند. گرت بیل، بنزما و رونالدو نیز در خط حمله حضور خواهند داشت.

در ترکیب اتلتیکومادرید اوبلاک درون دروازه است، لوئیس، گودین، خیمنس و خوانفران در خط دفاعی بازی خواهند کرد، تیاگو و گابی در میانه میدان اطرفا کروس را پر خواهند کرد و اولیور پشت سر فرناندو تورس و گریسمان و کوره‌آ وظیفه بازی‌سازی دارد.