به گزارش سوکا ، علیرضا منصوریان در این دیدار این ترکیب را به میدان می فرستد:

مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، وریا غفوری، یعقوب کریمی، امید نورافکن، روزبه چشمی، سرور چپاروف، داریوش شجاعیان، سجاد شهباززاده و جابر انصاری.