به گزارش سوکا، ترانه «تو میری» با صدای ماهور را بشنویم.