این گروه از پزشکان نباید درخواست انجام رادیولوژی را خارج از مطب خود قبول کنند و باید فقط رادیولوژی را روی بیماران خود انجام دهند، اما در مقام عمل می‌بینیم بسیاری از این پزشکان، مراجعان دیگر را نیز می‌پذیرند و کار رادیولوژی آنها را هم انجام می‌دهند.

همچنین این گروه از پزشکان نباید بابت تصویربرداری‌هایی که در مطب انجام می‌دهند، وجهی از بیمار دریافت کنند و همچنین حق تبلیغ رادیولوژی را هم ندارند، اما شاهد هستیم خیلی از این پزشکان از بیماران خود مبالغ هنگفت بابت رادیولوژی دریافت می‌کنند و همچنین به تبلیغ رادیولوژی در مطب نیز می‌پردازند.

حتی دیده شده در برخی مطب‌ها برای عکسبرداری پزشکی از بیمار، مبالغی بین چهار تا پنج برابر تعرفه رادیولوژیست‌ها از بیمار گرفته شده است و مثلا مواردی داشته‌ایم که برای یک عکس سه بعدی، گاهی بین ۳۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان از بیمار پول گرفته‌اند. از آن جهت که خدمات رادیولوژی در مطب پزشکان تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، همین مساله هزینه خدمات رادیولوژی در مطب‌ها را برای بیماران افزایش داده است.

نباید از خاطر برد ورود افراد غیرمتخصص به حوزه رادیولوژی، اتفاق خوشایندی نیست و به نفع سلامت بیماران نیز تمام نخواهد شد. تداوم این روند و سرایت این تداخل رشته به حوزه پزشکان دیگر، قطعا حوزه رادیولوژی را با چالش‌های دیگری مواجه خواهد کرد.

دکتر جلال جلال شکوهی

رئیس انجمن رادیولوژی ایران