به گزارش سوکا، بلیت‌های فروخته شده برای پانزدهم مرداد ماه به روز بیست و یکم همین ماه منتقل شده و معتبر است؛ در غیر این صورت کسانی که تمایل دارند، می‌توانند مبلغ بلیتِ خود را از سایت ایران کنسرت به آدرس www. iranconcert. com دریافت کنند.

کنسرت نمایش «سی» از شانزدهم مرداد ماه در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد روی صحنه می‌رود و تا کنون به دلیل استقبال مخاطبان در چندین نوبت تمدید شده است و در جدید‌ترین اتفاق، بلیت‌فروشی این کنسرت- نمایش برای روزهای بیست و نهم مرداد و همچنین اول تا پنجم شهریور ماه تمدید شده است.