به گزارش سوکا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی رییس جمهور در آغاز نشست هیئت دولت انتصاب دکتر علی عسکری را به ریاست سازمان صدا و سیما و همچنین نخستین حضور وی درهیات وزیران را تبریک گفت و ابرازامیدواری کرد: روحیه مسئولانه آقای عسکری به پیشبرد برنامه های پیشرفت کشور کمک کند.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهارداشت: همه ما برای حل مشکلات و تحقق اهداف پیشرفت کشور وظایفی داریم و مأموریت سازمان صدا و سیما فراهم آوردن زمینه برای حضور، مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در همه امور به ویژه مسایل اقتصادی است.

وی گفت: در کنار اقدام برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ضروری است حداکثر تلاش برای جذب سرمایه های داخلی و مشارکت عموم مردم در توسعه و پیشرفت کشور بکار گرفته شود و لازمه این کار، تقویت امید به آینده است.

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش اعتماد میان مردم و دولت، افزود: رفتار و عملکرد سیاسی مردم نشان میدهد که به دولت اعتماد دارند و جهت گیری کلی رسانه ملی باید تقویت امید و اعتماد دو جانبه باشد.

روحانی اظهارداشت: در حوزه فرهنگی باید تلاش صدا و سیما در جهت رفع کاستی ها و تشویق اقدامات مثبت باشد و بجای بزرگ نمایی نگرانی ها، تقویت هویت ملی و روحیه خودباوری در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد.