او با انتشار عکسی از خودش و هادی نوشت :

هادی جون …
آدما یه روزی بدنیا میان… یه روزی …
گوش می کنی چی می گم؟منظورم اینه که عمر مثل باد می گذره…
هادی می شنوی چی می گم؟…
منظورم اینه که فلسفه ی وجودی…هادی جان با توام…? یه ساعته دارم حرف می زنم تو اون طرف رو نیگا می کنی…
هیچی بابا ولش کن …تولدت مبارک