کریسمس رو تبریک میگم به دوستای خوبم پرو، هرایر و اندو که جاش خالی بود.