النصر آن‌قدر ضعیف بود که سپاهان بحران‌زده این فصل در دور گروهی ۲ بر صفر این تیم را شکست داد. چرا باید برای برد ۳ بر یک تراکتور، حماسه‌سازی کنیم؟

گزارشگر تبریزی می‌گفت النصر در دو بازی رفت و برگشت مقابل تراکتور، تنها پنج موقعیت گل داشت که هر پنج موقعیتش را گل کرد، اما تراکتور از ۲۰ موقعیت چهار گل زد.

آیا برای این آمار نگران‌کننده باید جشن بگیریم؟! این که تیمی از پنج موقعیتش پنج گل می‌سازد و صعود می‌کند… و تیمی با داشتن ۲۰ موقعیت گل حذف می‌شود، اساسا خوب است یا فاجعه؟

النصر در هر دو بازی رفت و برگشت باید شکستی سنگین را متحمل می‌شد اگر تفکری علمی و تاکتیکی بر تراکتور حاکم بود. آنها که تلاش دارند از خود اسطوره بسازند، می‌خواهند یک حقیقت محض را از مردم مخفی کنند.

آنها با تیمی که بشدت لبریز از ستاره بود، قهرمانی لیگ را از دست دادند و حتی سهمیه آسیا نگرفتند و حالا هم از آسیا حذف شده‌اند. بد نیست دوستانی که استاد دفن حقایق هستند، با مردم صادقانه حرف بزنند.

تنها نکته مهم بازی تراکتور ـ النصر، حضور تماشاگران پرشور تبریزی بود که دوباره رونق را به فوتبال تبریزی برگرداند. البته انگار در طالع این تماشاگران نوشته شده هر بار که حضوری پرشور دارند باید قربانی شدن تیم خود را ببینند. آن از بازی با نفت در آخرین دیدار دو فصل قبل و این هم از بازی با النصر.

علی جوادی

دبیر گروه ورزش