به گزارش سوکا به نقل از ایلنا، فرهادی در بخشی از این مصاحبه گفته است: تهران در حال تغییر است، اما این تغییرات مدرنیزاسیون نیست که براحتی بتوان در رابطه با آن سخن گفت. سرعت و شور این تغییرات آنقدر دیوانه‌‌کننده است که نمی‌توان گفت به کجا ختم خواهد شد.

در فیلم «فروشنده»؛ عماد معلمی با ذهنی باز و لیبرال است، اما هنگامی که کشف می‌کند همسرش مورد حمله قرار گرفته بسیار حساس و زودرنج می‌شود. واکنشی که او از خود بروز می‌دهد برای کسی که احساس می‌کند همسرش در خطر است، بسیار محافظه‌کارانه است. به همین دلیل است که من می‌گویم این مدرنیزاسیون بسیار سطحی ا‌ست و سنت همچنان پابرجاست. عماد خشمگین نمی‌شود و انتقام نمی‌گیرد. خشونتی که او بروز می‌دهد، میانه‌رو و البته همچنان شوکه‌کننده است.

فرهادی درباره مضمون فیلم‌هایش عنوان کرده است: دو طریق برای ارائه یک بیانیه و مانیفست اجتماعی وجود دارد. شما باید قدرت را نقد کنید یا جامعه را. من نمی‌خواهم در رابطه با این‌که کدام بهتر است قضاوت کنم، اما فکر می‌کنم دومی بهتر است. به نظر من فیلم سیاسی فیلمی است که در آن سیاست و سیاست‌ورزی بروشنی و شفافیت بیان نشود.