به گزارش سوکا از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر حسن روحانی در نشست امروز هیئت دولت، از مردم خواست اخبار و گزارش های مربوط به زلزله، امداد رسانی، میزان تلفات و دیگر خبرهای مربوط به این حادثه را از رسانه ملی پیگیری کنند.

رئیس جمهور کشورمان خبرهایی را که از منابع غیر معتبر منتشر می شود قابل اتکا ندانست و گفت: مردم نباید به این خبرها توجه کنند.

در روزهای اخیر خبرهایی از آمار تلفات و نحوه کمک رسانی در مناطق زلزله زده در فضای مجازی منتشر شده که غیر واقعی بوده اند.