به گزارش سوکا به نقل از میزان، گریم عجیب بر صورت یک کودک پاکستانی او را به انجام نوعی ترفند گدایی مجبور کرده است.