به گزارش سوکا ، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین شرایط بدهی های دو باشگاه سرخابی گفت: بدهی دو مدل است. یک بدهی است که حل نشده و مدت دارد و بعدا موعد آن فرا می رسد که موضوع ما نیست. بدهی که شکایت نشده و حکمی درباره آن صادر نشده، فعلا دردسر ساز نیست.

او افزود: بدهی که منجر به حکم شده و به استیناف رفته مهم است و باید تعیین تکلیف شود.

مهدی تاج درباره عدد این بدهی ها که حکم کمیته انضباطی درباره آن صادر شده است، عنوان کرد: عدد آن در حوزه اختیارات من نیست.دو سال دیگر به ما ابلاغ می شود و ۲۰۲۰ ممیزی می شود. فیر پلی مالی شفافیت مالی است و این یعنی دیگر باشگاه ها حق ندارند از دولت پول بگیرند. همه پولی که باشگاه ها هزینه می کند باید از محل حقوق شناخته شده فوتبال یعنی حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و غیره باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با تاکید بر اینکه باشگاه ها نباید بدهی داشته باشند، عنوان کرد: بدهی باشگاه ها باید تسویه بشود. باشگاه ها باید برای این کار بازیکن گران قیمت نخرند و بخشی از بودجه خود را برای این کار اختصاص دهند و چاره دیگری وجود ندارد.