به گزارش سوکا از شبکه رادیویی ایران، سردار لقمان غلامی در گفتگو با برنامه «سلام ایران» به مناسبت آغاز هفته بسیج، به شرح اقدامات این سازمان پرداخت و در این باره گفت: با توجه زلزله اخیر در استان کرمانشاه و اعزام نیروها به این منطقه، بیشتر برنامه های هفته بسیج در سال جاری رسیدگی و خدمات رسانی به مردم این منطقه است.

رییس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه نیروهای اعزامی بسیج در حال انجام خدمات بیشتر نظیر ایجاد آشپزخانه ها، نانوایی و ارائه خدمات درمانی هستند، افزود: نیروهای اعزامی بسیج هم اکنون کانکس ها و سکونت های موقت را برای هموطنان ایجاد کرده است. باید گفت در این منطقه در کنار خرابی و صحنه های دلخراش تلخ خود، شکوه و عظمت مردم در کمک رسانی نیز مشاهده می کند.