به گزارش سوکا ، از رشته ای که او در آن شرکت کرد تا نحوه نشستن پشت صندلی کنکور همه و همه مورد توجه قرار گرفتند .

علی دایی در دکترای جامعه شناسی شرکت کرد و قصد دارد همانند اینکه در ورزش به عالی ترین درجات رسید در تحصیلات هم به بالاترین درجه برسد.

یک هفته پس از کنکور دکترای علی دایی شنیده می شود او برای موفقیت در آزمون دکترای جامعه شناسی بیش از هفت ماه در کلاس های خصوصی شرکت کرده و موارد متعددی را به صورت خصوصی یادگرفته است. انگیزه آقای گل جهان واقعا ستودنی است.