به گزارش سوکا به نقل از فارس، در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا که در شهر عشق آباد ترکمنستان در حال برگزاری است، جابر بهروزی ملی‌پوش کشورمان در گروه A دسته ۷۷ کیلوگرم، به مصاف ۹ وزنه‌بردار دیگر رفت که در پایان حرکات دوضرب و مجموع به عناوین چهارم و پنجم دست یافت.

* حرکت یک‌ضرب:

جابر بهروزی در نخستین حرکت یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی نشد، اما در دومین تلاش این وزنه را مهار کرد. وی در حرکت سوم وزنه‌ ۱۴۷ کیلوگرمی را بالای سر برد تا با عنوان پنجمی در این حرکت به کار خود پایان دهد.

* حرکت دوضرب:

بهروزی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را بالای سر برد، وی در حرکت دوم هم وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را مهار کرد. برهوزی در حرکت سوم نیز موفق به مهار وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی شد تا با عنوان چهارم در حرکت دوضرب و در مجموع با ۳۳۲ کیلوگرم با عنوان سوم و کسب عنوان پنجم به کار خود در این دسته پایان دهد.

* رده‌بندی پایانی این وزن به شرح زیر است:

۱- یوآن چنگ فی از چین (۱۶۰ کیلوگرم یک‌ضرب (طلا)، ۱۹۵ کیلوگرم دوضرب (طلا) و ۳۵۵ کیلوگرم مجموع (طلا))

۲- رجب بای رجبوف از ترکمنستان (۱۵۸ کیلوگرم یک‌ضرب (نقره)، ۱۸۵ کیلوگرم دوضرب (پنجم) و ۳۴۳ کیلوگرم مجموع (نقره))

۳- کیم وو جائه از کره جنوبی (۱۵۴ کیلوگرم یک‌ضرب (برنز)، ۱۸۶ کیلوگرم دوضرب (برنز) و ۳۴۰ کیلوگرم مجموع (برنز))

۴- آیدار کازوف از قزاقستان (۱۴۸ کیلوگرم یک‌ضرب (چهارم)، ۱۸۶ کیلوگرم دوضرب (نقره) و ۳۳۴ کیلوگرم مجموع (چهارم))

۵- جابر بهروزی از ایران (۱۴۷ کیلوگرم یک‌ضرب (پنجم)، ۱۸۵ کیلوگرم دوضرب (چهارم) و ۳۳۲ کیلوگرم مجموع (پنجم))