بهترین گلچین اس ام اس فاز عاشقانه زیبا و جدید

بهترین گلچین اس ام اس فاز عاشقانه زیبا و جدید 

اگر به دنبال جدید ترین و خفن ترین اس ام اس های عاشقانه روز هستید

می‌توانید گلچین اس ام اس های احساسی را در زیر مشاهده نمایید.

 

نام مرا که برلبان زیبایت جاری می کنی از جواب عاجز می مانم عزیز
آخرچه بگویم؟چه خطابت کنم؟
بگویم بله عزیزم؟بله مهربانم؟بله دلبندم؟بله عشقم؟…
نه
می‌خواهم لبانی که نام من از آن بیرون می‌آید را غرق دربو سه های عاشقانه کنم
تنها پاسخ شایسته ات!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
عشقم تو که نیستی
من مانده ام و چند جلد لغت نامه
که هیچکدام از واژه هایشان!
مترادف آمدنت نیستند…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد
از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد
از من پرسیدند عشقت کیه؟!
با افتخار گفتم عشقم کسی هست که داره این
اس ام اس رو می خونه…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
درسته کسی رو ندارم بهم بگه:عشقم شب بخیر،
اما بجاش یه سایه ی سر«مادر»دارم
که میگه:بچه بکپکور شدی بس که سرت تو گوشیته!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
در دفترچه تلفن گوشیه آدمای تنها کلمه ای بنام عشقم یافت نمیشه
سلامتی آدمای تنها…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
اگر خنجر زنی بر من ز رویت رو نگردانم
که من دیوانه عشقم، ز خنجر دست بر ندارم !!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
نه جایی به خاطرم تعطیل میشه
نه تو اخبار حرفی زده میشه
نه تو تقویم اسمم زده میش!
تنها اقوام چند روز سرکار نمیرند عشقم بعد از چند مدت میره
بغل دیگری رفقام موقع شام خنده هایشان شروع میشه
من تنها گورکن را خسته می‌کنم…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
کسی آیا میداند ؟
پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از دوستت دارم
به چه می نازد الفبا !
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
هرچه قدرم تنهایی رو دوست نداشته باشم
اما دوس دارم تو قلب عشقم تنهای تنها باشم!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
تا بحال یه بارم با عشقم زیره بارون قدم نزدم
ولی هزاران بار بخاطرش امیر اف بی زیره بارون تنهایی قدم زدم…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
مراکه میشناسی
گاهی
شبیه خودم هم نیستم
فقط؛
کسی هستم
که تو را
عاشقانه دوست دارد عشقم!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هایِ عاشقانه
عشقم
هیچ می دانی زیباترین عاشقانه وقتی هست

که اسمم را با “میم” به انتها می‌رسانی؟
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
عشقم خیلی باگذشت بود
حتی از من گذشت!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
مرده شور
ناخونهایت را کوتاه کن بدنم زخمیست
عشقم که رحم نکرد
تو مدرا کن…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
در راه عشق با تبسم درد می‌کشم
ولی عاشق کسی نمی شوم ک عوض عشقم دردم شود
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
طناب را به گردنم انداختند گفتند :آخرین آرزویت؟ گفتم :مشاهده عشقم
گفتند :خسته هست، تا صبح برایت طناب بافته…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
زمانی فراموشت می‌کنم که عقلم خاموش؛نفسم قطع؛
روحم در اسمان؛ وتنم زیر خاک باشد
دوست دارم عشقم!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
خدایا
صبر ایوب را به رخم نکش!
من
عشقم
را در کناره…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
عزیزم عشقم خوشگلم خوشتیپم تازه جیگرم هستم
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
عشقم با این که پیش دیگری هستی اما
من
هنوز
تو
را
مانند تمام شدن دردها و قرص هایم دوست دارم …
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس های عاشقانه
نام همسردرموبایل خانمها:
آشنایی :مردرویاهام!
ازدواج :عشقم
بعد۱ماه :جان دلم
بعد۲ماه :سایه ی سرم!
بعد۳ماه :شوهرم
بعد۱سال :آقا بالا سر
بعد۲سال :بخورو بخواب
بعد۳سال :نره غول!
بعد۴سال :لند هور
سال پنجم :مرتیکه ی نفهم بیشعور مفتخور نمک به حروم بی چشم و رو…