به گزارش سوکا ، محققان دانشگاه نورث وسترن در مطالعه‌ای که روی موش‌ها انجام دادند دریافتند بهترین سوخت و سازی که در سلول‌ها در نتیجه ورزش صورت می‌گیرد هنگام فعالیت فیزیکی آنها در اولین ساعات پس از بیداری در صبح است. محققان باور دارند این یافته‌ها می‌توانند در مورد انسان‌ها نیز درست باشند.

این پژوهشگران می‌گویند اکسیژن و ساعت درونی یا ساعت بیولوژیک بدن برای تولید انرژی در درون سلول‌های ماهیچه‌ای هماهنگ باهم عمل می‌کنند و این ساعات روز است که تعیین‌کننده میزان هماهنگی عملکرد آنهاست.

دکترباس می‌افزاید: به طور خلاصه ظرفیت یک سلول برای ارائه مهم‌ترین عملکردهای خود، براساس ساعت‌های روز تغییر می‌کند. وقتی ما ورزش ملایمی انجام می‌دهیم، سلول‌های ما اکسیژن مصرف می‌کنند تا انرژی موردنیاز ما را تامین کنند، اما زمانی که تمرینات ورزشی سنگین و فشرده باشند و سلول‌ها اکسیژن کافی برای سوزاندن دریافت نکنند، بدن به ذخایر قند و چربی خود روی می‌آورد.

سوختی که اکسیژن کافی برای سوزانده شدن دریافت نمی‌کند، به اسید لاکتیک تبدیل می‌شود. این ماده نوعی ترمز ایمنی به شمار می‌آید که به ما اجازه می‌دهد قبل از کاستن از شدت تمرینات و نفسگیری دوباره، تا حد معینی به کار ادامه دهیم، اما این روند در شرایطی که پژوهشگران ساعت زیستی سلول‌ها در بدن موش را رعایت نکردند به هم ریخت و نامنظم شد.

باس توضیح می‌دهد: این باعث شد ما دریابیم ساعت زیستی ماهیچه‌ها چقدر در تنظیم عملکرد خوب سلول‌های ماهیچه در بسیج کردن انرژی اهمیت دارد. وی می‌افزاید: ما نمی‌گوییم که می‌توانیم به ورزشکاران اعلام کنیم در چه ساعتی از روز ورزش کنند، اما شاید شما در آینده بتوانید با توجه به این یافته‌ها عملکرد ماهیچه‌ای‌تان را به حداکثر برسانید.