او در صفحه اینستاگرام نوشت:

امروز پیش بچه هایی بودم که روزی ۶ساعت مدرسه میروند و بعد از اون تا ساعت ١٢ شب کار میکنن و در آخر از وحشت از دست دادن کارشون با چشمهای معصومشون بهت نگاه میکنن و میگن ما کار نمی کنیم…

امروز برای من لااقل تجربه عجیبی بود تا بیشتر خدا رو شاکر باشم… ممنونم از این فرشته ها که به من اعتماد کردند و با من از زندگی و آرزوهاشون گفتند…