به گزارش سوکا از باشگاه خبرنگاران، اشلی الکوتایبی، زن جوانی است که بخاطر یک شرایط استرس زا در ظرف مدت ۳ ماه تمام موهای خود را از دست داده است و کچل شده است.

وی که در حال حاضر در یک سوپر مارکت به عنوان دستیار مشغوال به کار است، ریزش شدید موهایش از نوامبر(آذر) سال ۲۰۱۴ شروع شد و در فوریه (اسفند) سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰ درصد موهایش را از دست داد و حتی قصد خودکشی داشت. علت این طاسی شدید، بنا به تشخیص پزشکان، استرس زیاد بود.

خوشبختانه بعد از طی مراحل مختلف درمان وی بطور کامل موهای خود را بازیافته است.

وی در این خصوص می گوید: خوشحالم که توانستم بر شرایط بسیار بدی که در زندگی ام حاکم شده بود غلبه کنم و آن را با شادی و امید جایگزین کنم.