به گزارش سوکا ورزشی ، اخیرا ماجدی سرپرست استقلال اظهار داشته که در استقلال همه بازوبند را به هم تعارف می کنند! کاریکاتور زیر درباره همین اظهار نظر اخیر ماجدی است: