به گزارش سوکا از فدراسیون فوتبال این برنامه ها به شرح زیر است:

هفته ششم: دوشنبه ۲۳ شهریور ۹۴

پرسپولیس – سایپا – ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۸:۴۰
پدیده خراسان – سیاه جامگان – ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۷
استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۸:۴۵

سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴

فولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران – ورزشگاه اختصاصی گسترش – ساعت ۱۷
فولاد خوزستان – ذوب آهن – ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۸:۴۵
راه آهن – ملوان بندر انزلی –ورزشگاه شهدای شهر قدس – ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴

نفت تهران – استقلال اهواز- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۸:۳۰

هفته هفتم: پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

سیاه جامگان – استقلال خوزستان – ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۵:۳۰
سایپا – فولاد خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۷:۳۰
استقلال تهران – راه آهن – ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۷:۲۰
صبای قم –فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام – ساعت ۱۷:۲۰

جمعه ۳ مهر ۹۴

ذوب آهن – نفت تهران – ورزشگاه فولاد شهر – ساعت ۱۷:۲۰
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس – ورزشگاه یادگار امام – ساعت ۱۷:۲۵
استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۷:۳۰
ملوان بندر انزلی – پدیده خراسان – ورزشگاه تختی – ساعت ۱۶:۳۰

هفته هشتم: پنجشنبه ۲۳ مهر ۹۴

پرسپولیس – صبای قم – ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۸:۵۵
استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی – ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۷:۱۰
راه آهن – استقلال اهواز-ورزشگاه شهدای شهر قدس – ساعت ۱۵:۴۵

جمعه ۲۴ مهر ۹۴

سایپا – ذوب آهن- ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۵:۴۵
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۷:۱۰
پدیده خراسان – استقلال تهران- ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران- ورزشگاه اختصاصی گسترش – ساعت ۱۵:۴۵
فولاد مبارکه سپاهان – سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر – ساعت ۱۵:۴۵

هفته نهم : سه شنبه ۲۸ مهر ۹۴

سیاه جامگان – پرسپولیس- ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۵
ملوان بندر انزلی – سپاهان- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریز – سایپا- ورزشگاه یادگارامام – ساعت ۱۶

چهارشنبه ۲۹ مهر ۹۴

استقلال تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۶:۴۵
صبای قم – فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگار – ساعت ۱۶:۴۵
ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه فولاد شهر – ساعت ۱۶:۴۵
استقلال اهواز – پدیده خراسان- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۷
نفت تهران –راه آهن- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۶:۴۵

هفته دهم : دوشنبه ۴ آبان ۹۴

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر – ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان – استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۷
پرسپولیس – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۷:۴۵

سه شنبه ۵ آبان ۹۴

سایپا – صبای قم- ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۵:۳۰
پدیده خراسان – نفت تهران- ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۵
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام – ساعت ۱۵:۳۰
راه آهن – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه شهدای شهر قدس – ساعت ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیر – ساعت ۱۷

هفته یازدهم : جمعه ۸ آبان ۹۴

استقلال تهران – پرسپولیس- ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۵:۳۰

شنبه ۹ آبان ۹۴

صبای قم – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه یادگارامام – ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۵:۳۰
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۵:۳۰
ذوب آهن –راه آهن- ورزشگاه فولاد شهر – ساعت ۱۵:۳۰
استقلال اهواز – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی – ساعت ۱۶:۵۰
سیاه جامگان – سایپا- ورزشگاه ثامن – ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان- ورزشگاه اختصاصی گسترش – ساعت ۱۵