به گزارش سوکا انلاین، احمد مافی در ارتباط با برگزاری دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران اظهارداشت: این کنگره سالیانه امسال برای دومین سال پیاپی بصورت بین المللی و با حضور اساتید به نام بین المللی از کشور‌های مختلف جهان و با همکاری جامعه اروپایی رادیوتراپی انکولوژی برگزار می‌شود.