به گزارش سوکا ، علی دایی و علیرضا منصوریان در طول دیدار نفت و استقلال ارتباطی توام با خنده و صمیمیت و البته احترام به یکدیگر داشتند چیزی که معمولا در دیگر دیدارهای لیگ برتری دیده نمی شود. بارها دیده شده که مربیان در طول یک مسابقه به یکدیگر پرخاش می کنند و یا اینکه اصلا یکدیگر را تحویل نمی گیرند اما دایی و منصوریان شب گذشته رفتار بسیار خوبی با یکدیگر داشتند. این دو دوست قدیمی اما هیچ کدام در راه کسب پیروزی موفق نبودند. البته به نظر می آید منصوریان بابت این تساوی ناراحت تر از آقای گل جهان باشد.