در جدیدترین رده بندی برترین فرنگی کاران جهان قاسم رضایی در وزن ۹۸ کیلوگرم همچنان در رده دوم قرار دارد و یوسف قادریان در مکان چهارم وزن ۸۰ کیلوگرم ایستاده است.

برترین های کشتی فرنگی جهان در ماه نوامبر (۱۰ آبان ماه تا ۹ آذر ماه ) به ترتیب زیر معرفی شده اند.

۵۹ کیلوگرم:۱- اسماعیل بوررو مولینا (کوبا)- قهرمان جهان ۲- روشن بایراموف (آذربایجان)- نفر دوم جهان ۳- آلمات کبیسپایف (قزاقستان)- نفر سوم جهان و قهرمان جایزه بزرگ ۴- یون وون چول (کره جنوبی)- نفر سوم جهان ۵- المرات تاسمرادوف(ازبکستان)- نفر اول آسیا و نفر دوم جایزه بزرگ

۶۶ کیلوگرم: ۱- فرانک استابلر(آلمان)- قهرمان جهان ۲- ریو هان سو (کره جنوبی)- نایب قهرمان جهان ۳- داوور استفانک(صربستان) نفر سوم جهان ۴- آرتم سورکوف(روسیه)- ۵- میگران آروتونیان (ارمنستان)- نفر دوم بازیهای اروپایی … ۱۳- مهدی زیدوند (ایران)- قهرمان جایزه بزرگ باکو ۱۴- محمد علی گرایی (ایران)- نفر دوم آسیا

۷۱ کیلوگرم:۱- رسول چونایف (اذربایجان)- قهرمان جهان ۲- آرمن واردانیان (اوکراین) – نفر دوم جهان ۳- آدام کوراک (روسیه)- نفر سوم جهان ۴- زاکاریاس تالروث (سوئد)- نفر سوم جهان۵- ماتیاژ ماش (آلمان)- نفر دوم پیتلاسینسکی … ۹- افشین بیابانگرد (ایران)- نیکولای پتروف ۱۰- رامین طاهری (ایران)- نفر اول آسیا

۷۵ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف (روسیه)- قهرمان جهان ۲- دوژان کارتیکوف (قزاقستان)- نفر سوم جهان ۳- کیم هیون وو (کره جنوبی) – قهرمان آسیا و قهرمان جایزه بزرگ ۴- مارک مادسن (دانمارک)- نفر دوم جهان۵- آندرو بیسک (آمریکا) – نفر سوم جهان ۶- الوین مرسلیف (آذربایجان) – قهرمان بازیهای اروپایی ۷- سعید عبدولی (ایران)- نفر پنجم جهان …۱۳- پیام بویری (ایران)- نفر سوم آسیا

۸۰ کیلوگرم :۱- سلجوق جبی (ترکیه)- نفر اول جهان ۲- لاشا گوبادزه (گرجستان)- نفر سوم جهان و قهرمان جایزه بزرگ ۳- ویکتور ساسونوفسکی (بلاروس)- نفر دوم جهان ۴- یوسف قادریان (ایران)- نفر سوم جهان ۵- یوگنی سالیف (روسیه)- نفر اول بازیهای اروپایی

۸۵ کیلوگرم: ۱- ژان بلنیوک (اوکراین)- نفر اول جهان ۲- سامان طهماسبی (آذربایجان)- نفر سوم جهان ۳- دیوید چاکوتادزه (روسیه)- نفر اول بازیهای اروپایی ۴- رستم آساکالوف (ازبکستان) – نفر دوم جهان ۵- حبیب الله اخلاقی (ایران)- نفر سوم جهان … ۱۱- مجتبی کریم فر (ایران)- نفر سوم جایزه بزرگ باکو

۹۸ کیلوگرم: ۱- آرتور الکسانیان (ارمنستان)- قهرمان جهان ۲- قاسم رضایی (ایران)- نفر دوم جهان ۳- اسلام ماگومداف (روسیه)- نفر سوم جهان ۴- دیمیتری تیمچنکو (اوکراین)- نفر سوم جهان ۵- آلین الکسوج (رومانی)- نفر سوم جایزه بزرگ مجارستان

۱۳۰ کیلوگرم:۱- رضا کایالپ (ترکیه) قهرمان جهان ۲- میاین لوپز (کوبا)- نفر دوم جهان ۳- بلال ماخوف (روسیه)- نفر سوم جهان ۴- صباح شریعتی (آذربایجان)- نفر دوم بازیهای اروپایی ۵- هیکی نابی (استونی)- نفر سوم بازیهای اروپایی… ۹- مهدی علیاری (ایران) قهرمان آسیا … ۱۶- بهنام مهدیزاده (ایران)- نفر سوم جایزه بزرگ باکو… ۲۰- بشیر باباجان زاده (ایران)- نفر سوم آسیا