به گزارش سوکا به نقل از خبر ورزشی، مهدی طارمی چند روزی است که در تمرینات تیم حضور ندارد و تمرین نمی کند اما برانکو با این مصاحبه به نوعی برای او خط و نشان کشیده است. برانکو حتی از این عبارت استفاد کرد که وظیفه مهدی طارمی است که در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت کند.

حق تمام و کمال با برانکو است چرا که مهدی طارمی تحت قرارداد با باشگاه است. از سویی مهدی طارمی اگر در تمرینات تیم شرکت نکند طولی نخواهد کشید که از فرم ایده آل بدنی خارج می شود و این به ضرر اوست.