به گزارش سوکا ، مسابقات سوپر لیگ کاراته روز گذشته در سالن الغدیر تهران برگزار شد.

در این رقابت ها اتفاق جالبی رخ داد که بیان کردن آن خالی از لطف نیست.

در جریان رقابت های ۲ تیم نفت تهران و پاس قوامین برادران حسن بیگی ( ابراهیم و منصور ) که در جایگاه کاپیتان های ۲ تیم قرار داشتند رو در روی هم ایستاده و صحنه جالبی را رقم زدند.

پس از آغاز مسابقه منصور حسن بیگی برادر بزرگتر به سمت برادر کوچکتر آمده و ابراهیم دست و پای برادر بزرگ تر خود را بوسید.

این صحنه تشویق حاضرین در سالن را در پی داشت و جالب تر اینکه پدر این ۲ ورزشکار نیز ( ابوالفضل حسن بیگی ) در سالن حضور داشت و با دیدن این صحنه اشک شوق در چشمانش حلقه زد.

برادران حسن بیگی با این کار درس اخلاق، مردانگی و شهامت را در مبارزه خود به تمامی ورزشکاران آموختند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان