به گزارش سوکا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل بخشنامه به شرح است:

استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم

با امعان نظر به نامگذاری سال جاری تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی شدن اهداف وسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی معظم له و پیرو نامه های شماره ۱۵۴۱۰۸ مورخ ۲۸ اسفند ۹۲، شماره ۸۹۲۷۹ مورخ هفتم مهر ۱۳۹۴ ، شماره ۱۱۱۰۳۴ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۹۴ و شماره ۱۴۵۹۳۸ مورخ سوم بهمن ۱۳۹۴ و ضرورت تدوین برنامه های عملیاتی استانی متناسب با برنامه های مصوب ملی واقدام در خصوص اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، لازم است به منظور تحقق شایسته برنامه های تدوین شده و نیل به اهداف سیاست های ابلاغی، برنامه ها و اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات بصورت ماهانه به دبیر خانه ستاد ملی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای این وزارت خانه ارائه شود.

۱- بر اساس بند اول تصویب نامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران تمامی استانداران موظفندشخصاً نسبت به فعال سازی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متناظر با اعضای ستاد ملی اقدام نمایند.

۲- فعال نمودن دبیرخانه ستاد استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بمنظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی اداری و تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، پایش و نظارت، اطلاع رسانی و… با مسئولیت رئیس سازمان.

۳- دعوت از سایر مدیران و نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در ستاد استان در صورت نیاز و با تشخیص رییس ستاد استان.

۴- برگزاری جلسات ستاد هر ۱۵ روز یکبار و ارائه گزارش نتایج اقدامات در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد ملی و معانت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در قالب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» (نیپا)

۵- انتظار می رود اقدامات استانها هماهنگ و در قالب برنامه های ۱۲ گانه ملی،طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد.

۶- تشکیل کارگروه های استانی ذیل ستاد استان متناظر با کارگروه های برنامه های ملی به منظور پیگیری اهداف و برنامه های تدوین شده.

۷- اهتمام جدی درخصوص تهیه برشهای استانی پروژه های مصوب ملی با هماهنگی دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه کارگروه های برنامه های ملی مصوب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه و شروع فرایند اجرایی برنامه ها، طرح ها و پروژه ها.

۸- پایش مستمر شاخص های کلیدی تعیین شده برای وضعیت مطلوب در مقاطع (۲)،(۵) و (۱۰) ساله

به پیوست این ابلاغ، منشور پروژه«نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» (نیپا) وعناوین برنامه های ملی و دستگاه مسئول هر کدام از برنامه ارسال می شود.