به گزارش سوکا به نقل از شبکه رادیویی ایران، سرگرد کیانی گفت: اطلاعاتی که افراد در گوشی دارند مربوط به حریم خصوصی آنهاست به طبع لازم است برای صیانت از آنها توجه ویژه ای داشته باشند. شاهد هستیم با دانلود ناشیانه برخی نرم افزارها افراد کمک به حک شدن تلفن همراه خود می کنند این مساله آسیب های اجتماعی به همراه دارد.

همچنین افزود: اپلیکیشن ها بین مردم جایگاه قابل توجهی پیدا کرده اند، برای استفاده از آنها لازم است مردم اطلاعات کافی داشته باشند تا دچار آسیب اجتماعی نشوند چون از این دست آسیب ها تبعات منفی فراوانی به همراه دارد و آثار سوء آنها سالها باقی می ماند.

وی با اشاره به اینکه با ورود این تجهیزات شاهد ورود فرهنگ غلط هستیم، افزود: بحث فرهنگ سازی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. خانواده ها باید برای استفاده از این تجهیزات با داشتن آگاهی در کنار فرزندان خود باشند.