۲۹۳۲۳۹۰۱۴۱۴۷۰۴۷۴۲۷۶

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

عکاس: بابک برزویه

باغ کتاب

باغ کتاب مجموعه علمی و فرهنگی بزرگترین مجموعه در بخش های فروشگاه کتاب کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است که در آن ۸ سالن سینما، یک سالن تئاتر و دو تالار علمی کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است.در بخش فروشگاهی باغ کتاب، ۴۰۰ هزار جلد کتاب در هفتاد هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده است.در باغ کتاب برای همه رده های سنی از خردسال تا بزرگسال در تمامی محورها کتاب موجود است.