اما یکی از راه های موثر در باقی ماندن انسان بر سر این نتیجه گیری، ایجاد تغییرات ماندگار و دائمی در رفتارهای هر جامعه از طریق فرهنگ سازی و بومی سازی رفتارهای آن جامعه است. اگر به طور فراگیر و همه جانبه، فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیست و عدم تخریب طبیعت را در جامعه نهادینه کرد، می توان امیدوار بود که این فرهنگ علاوه بر بقا در زمان حال جامعه به میراث جاودانه‌ای برای نسل‎های آتی نیز تبدیل شود.

در اولین باغ نمونه گردشگری ایران «اَوِرس» که در فاصله کمی از شهر شاهرود ایجاد شده تلاشی دوباره برای نهادینه کردن این فرهنگ در سطح جامعه با روشی جذاب صورت گرفته است.

منبع: مهر