به گزارش سوکا ،مصاحبه اخیر امین حاج محمدی که یک میلیارد و یکصد میلیون با استقلال قرارداد بسته حاوی نکات جالبی است. او یک دقیقه هم بازی نکرده و حالا با اعتماد به نفس می گوید :منصوریان مرا وحشتناک قبول دارد!

او در ادامه مصاحبه اش اظهار داشت: اول این را بگویم که من سال‌ها با آقای منصوریان کار کرده‌ام و هیچ کس ایشان را به اندازه من نمی‌شناسد. آقای منصوریان به من اعتقاد وحشتناکی داشت و هنوز هم دارد. مطمئنا هر وقت که فکر کنم به من نیاز دارد بازی‌ام می‌دهد و مطمئن باشید من بازی خواهم کرد. من مطمئنم که می‌توانم جای را در ترکیب ثابت استقلال پیدا کنم.