به گزارش سوکا، نامداری درصفحه اینستاگرامش خبر از بازگشتش به تلویزیون،با برنامه ای جدید را داد.

download