به گزارش سوکا از خبرگزاری صدا و سیما، محمد فرهادی ضمن نشست با رئیس و مدیران خبرگزاری صدا و سیما، در جریان فرآیند تولید و انتشار اخبار در اداره های کل اخبار داخلی و اخبار خارجی و واحد پایش فضای مجازی خبرگزاری قرار گرفت.

در نشست رئیس و مدیران خبرگزاری صدا و سیما با وزیر علوم، آقای فرهادی از تلاش دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ملی در پوشش خبرهای حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکر و بر انعکاس فعالیت های حوزه های علمی و دانشگاهی تاکید کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط زنده با خبر نیمروزی شبکه اول سیما گفت: بررسی صلاحیت بدنی با هدف رفع مشکل دانشجویان در دوران تحصیلی و در نظر گرفتن شرایط جسمی آنان برای گذراندن دروس تربیت بدنی لحاظ می شود.

فرهادی افزود: تسهیلات جدیدی به اعضاء هیئت علمی که قصد تأسیس شرکت های دانش بنیان دارند، اعطا می شود.