در این بازدید دکتر سرافراز بر استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات این شهرک تأکید کرد و گفت: با بهره گیری بهینه از این آثار و دکورها، باید مخاطب ایرانی را با تاریخ و عبرت های تاریخی بیشتر آشنا کنیم.

رئیس رسانه ملی افزود: دکورهای این مجموعه طوری برنامه ریزی و ساخته شده که بتواند تا سال‌های متمادی پاسخگوی نیاز فیلمسازان مجموعه‌های تاریخی باشد.