به گزارش سوکا به نقل از مهر، علیرغم اینکه رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی خود برای کابینه دوازدهم را در مراسم تحلیف ارائه نکرد اما رایزنی وزرای کابینه دوازدهم از امروز آغاز شد.

بر این اساس عبدالرضا رحمانی فضلی و علی ربیعی وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار دیدار با مجمع نمایندگان استانهای مختلف برای رایزنی شدند. وزرای دیگر هم بیکار ننشستند و از امروز بازار رایزنی ها برای حضور در کابینه دوازدهم داغ شد.