به گزارش سوکا ، با وجود تاکید بر منع حضور سیاست و نژادپرستی در فوتبال همچنان شاهد آن هستیم که برخی از جریان های موجود در فوتبال تحت تاثیر این دو قرار می گیرد. هنوز جریان های سیاسی ، تعیین کننده برخی از تصمیمات فوتبالی است و هنوز هم در میدان فوتبال به طرف بازیکنان سیاه پوست موز پرتاب می شود و رنگ پوستشان به تمسخر گرفته می شود.

بر اساس گزارش فارس از تمرینات روز گذشته پرسپولیس، کریم باقری وقتی متوجه شد یکی از بازیکنان جوان پرسپولیس به “عمر عبدالرحمان” ستاره اماراتی و برترین بازیکن کنونی فوتبال آسیا ملقب شده عصبانی شد و فریاد کشید هرگز نام یک بازیکن عرب را بر روی بازیکن ایرانی نگذارید. البته یادمان نرفته وقتی کریمی سقف آرزوهای خود را در فوتبال همین کشور یعنی امارات پر کرد چگونه با تکریم همین اعراب روبرو می شود. همین اماراتی ها بودند که به علی کریمی لقب ساحر و یا همان جادوگر دادند و با افتخار هر زمانی فوتبالیستی در امارات تکنیک نابی از خودش نشان می داد وی را با علی کریمی مقایسه می کردند.

علی دایی در امارات نیز اگر چه مانند علی کریمی سال ها فوتبال بازی نکرد اما مقبولیت گسترده ای دارد. دایی در عربستان سعودی هم محبوب است و حتی تصاویر او در برخی از مغازه ها در کنار سامی الجابر دیده می شود.

حالا اینجا و در تمرینات پرسپولیس کریم باقری متاثر از جریان های سیاسی و اختلافاتی که اصلا به فوتبال ارتباط پیدا نمی کند با لحن تحقیرآمیزی می خواهد کسی نام عمر عبدالرحمان را در تمرینات نبرد. عبدالرحمان همان بازیکنی است که به سرعت در فوتبال پیشرفت کرد و اکنون یکی از محبوب ترین و بهترین های فوتبال آسیاست. در فضای مجازی این عمل کریم باقری تقبیح شده است. یکی از کاربران نوشته که آقای کریم باقری این کار نامش نژاد پرستی است. البته به همان میزان که کریم باقری به دلیل اتفاق دیروز مورد انتقاد قرار میگیرد به همان میزان نیز تشویق شده است و بسیاری به او حق می دهند.