عکس یک پسربچه که کیسه زباله را به تن کرده و پشت آن نام مسی را حک کرده،‌با جنجال‌های فراوانی همراه شد که در نهایت مسی خواستار پیدا شدن پسر بچه شد تا به او یک پیراهن خودش را اهدا کند. روز گذشته یک پسر عراقی این ادعا را کرد که همان کسی است که مسی به دنبال او می‌گردد و رسانه‌های کرد نیز با او مصاحبه ای ترتیب داده بودند. اما به نظر می رسد این پسربچه یک افغانی باشد. این پسربچه مرتضی نام دارد و حالا مسی باید به دنبال یافتن او باشد.